Halina Sobańska
Kandydatka do Sejmu

Drukuj PDF Wyślij link

Nauka

 Lubię się uczyć i lubię wyzwania, te naukowe również, dlatego w 1994 r. podjęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w marcu tego roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych. Moja praca doktorska podejmuje tematykę roli partii politycznych w kształtowaniu i funkcjonowaniu władz samorządowych Sosnowca w okresie transformacji ustrojowej. W lutym tego roku rozpoczęłam także Studia Podyplomowe w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie „Gender mainstreaming - Kulturowa Tożsamość Płci.


Moja praca i działalność społeczna wymagają ode mnie ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dlatego odbyłam szereg międzynarodowych podróży studyjnych a wśród nich:


• do Aten (Grecja), Gorizi (Włochy) i Santiago de Compostella (Hiszpania).Spotkania dotyczyły doświadczeń państw europejskich w zakresie ekonomii społecznej i tworzenia spółdzielni socjalnych. Podróż została zrealizowana w ramach projektu „Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w 2006 r.)
• do Roubaux ( Francja) - na zaproszenie samorządu Roubaix. Podróż poświęcona była polityce gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (2005r. ).
• do Kopenhagi (Dania). Spotkanie dotyczyło tworzenia mechanizmów w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym. Organizatorem wizyty była Pełnomocniczka Rządu ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn - Izabela Jaruga Nowacka (2004 r.)
• do Brukseli oraz Północnej Nadrenii i Westfalii . Podróż poświęcona była
tworzeniu sieci pełomocniczek ds.równych szans kobiet i mężczyzn w
województwie śląskim i opolskim na przykładzie Niemiec. Organizatorem
wyjazdu był Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach (2003r.)

Na realizację pomocy dla mieszkańców regionu pozyskuję środki unijne. Umiejętność ta wymaga ode mnie ciągłego doskonalenia się. Dlatego stale się dokształcam, uczestnicząc w licznych szkoleniach jak np.
• Letnia Szkoła Wnioskodawców Europejskiego Funduszu Społecznego . (2010)
• Konstruowanie budżetu pod kątem płci (gender budget) (2005).
• Jak pisać projekty unijne. (2004)
• Działanie Funduszy Strukturalnych na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn (2003)
• Jak pisać wnioski o eurogranty ? (2000)
Praca w Stowarzyszeniu i kontakty międzynarodowe wymagają ode mnie znajomości języków obcych. Uczę się angielskiego ale zakochana jestem w francuskim. Kiedyś go wyszlifuję.
Korzystam nie tylko ze swojej wiedzy ale i z nabytego doświadczenia, które stanowi o mojej mądrości życiowej, dlatego dużo nowych umiejętności zdobywam w wieku dojrzałym. Dwa lata temu zrobiłam prawo jazdy. Nadal jeżdżę, teraz nie wyobrażam sobie życia bez samochodu, chociaż nie przeszkadza to mi być fanką roweru-;))

Od kilku lat publikuję. Jestem autorką publikacji na temat samorządu terytorialnego, oświaty, partii politycznych, aktywności kobiet. Oto one:

2010 Portret lokalnego lidera, [w] Rola samorządu terytorialnego w modernizacji
Polski red. M.Brański,

2010 Rola partii politycznych w funkcjonowaniu władz samorządowych Sosnowca,
Rocznik Sosnowiecki 2009 (publikacja w druku),

2001 Aktywność polityczna sosnowiczanek w wyborach samorządowych, [w:] Zagłębie
Dąbrowskie w poszukiwaniu tożsamości regionalnej, red. M. Barański, Katowice.

1999 Restrukturyzacja systemu oświaty województwa katowickiego w świetle kontraktu
regionalnego i w opiniach liderów lokalnych,[w:] Kontrakt regionalny dla
województwa katowickiego, red. M. Barański, Katowice.

1998 Zmiany w sosnowieckim systemie oświaty, [w:] Samorząd terytorialny w rozwiązywaniu problemów terytorialnych województwa katowickiego, red. M. Barański, Katowice.

1997 Rola szkoły w kształtowaniu postaw innowacyjnych młodzieży w okresie transformacji
ustrojowej”, [w:] Śląsk opolski. Problemy okresu transformacji w drodze do
normalności, red. Bartłomiej Kozera, Michał Lis, Opole.

1997 Od szkoły kuratoryjnej do samorządowej, [w: ] Polska w procesie przeobrażeń
ustrojowych, red .S. Wróbel, Katowice.

 


Aktualności

SOSNOWIEC TAŃCZY PRZECIW PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC KOBIET I DZIEWCZĄT
czytaj więcej...

RSS

 
Czy zamierzasz oddać głos w wyborach do Sejmu?


Liczba oddanych głosów: 40

Ocena strony

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 3
Łączna liczba odwiedzin od początku: 936