Halina Sobańska
Kandydatka do Sejmu

Drukuj PDF Wyślij link

Moje propozycje Programowe do realizacji w kadencji samorządu 2018-2023

 

 

 

Moje propozycje Programowe do realizacji w kadencji samorządu 2018-2023
Ochrona środowiska

1.Rozbudowa miasta, która uwzględnia ochronę terenów zielonych przed zniszczeniem oraz sprzyja zatrzymywaniu wody w mieście poprzez budowę stawów, jeziorek, oczek wodnych.
2.Przyjazna środowisku i tania komunikacja publiczna, lepsze skomunikowanie okolic miasta z centrum, kontynuacja wsparcia dla ruchu rowerowego oraz pieszego.
3.Dla poprawy powietrza - inwestycje w odnawialne źródła energii, podłączanie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej, większe dopłaty do likwidacji zanieczyszczających powietrze piecy.
4. Powrót do koncepcji utworzenia Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego w Zagórzu.
5. Rozbudowa systemu zagórskich ścieżek rowerowych i połączenie go z systemem ścieżek rowerowych w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Jaworznie
6. Przygotowanie miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe jak upały, czy powodzie
7. Przeciwdziałanie zalewaniu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 23 poprzez włączenie dodatkowych zbiorników wód opadowych do sieci kanalizacyjnej ul. Jagiełły
8. Utrzymanie działek przy ul. Bora Komorowskiego. Współpraca miasta z działkowiczami w zakresie poprawy stanu i standardu ogrodów działkowych jako zielonych terenów rekreacyjnych
9. Podjęcie działań na rzecz ograniczenia populacji kleszczy
10. Współpraca ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie tworzenia wybiegów dla psów na każdym osiedlu
12. Utworzenie Parku przy Szpitalu w Zagórzu
13. Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenów zielonych pomiędzy ul. Białostocką, a Lenartowicza, po zakończeniu rozbudowy linii tramwajowej nr 15

Zdrowie

1.Systematyczne zwiększanie środków na Miejski Program refundacji in vitro dla niepłodnych par
2. Refundacja szczepień przeciwko HPV dla osób od 12 roku życia
3. Program darmowych szczepień przeciw grypie dla seniorów
4. Kontynuacja Programu profilaktyki raka piersi w grupach kobiet zagrożonych
schorzeniem.
5. Siłownie pod chmurką na każdym osiedlu
6. Zwiększenie miejsc w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Zagórzu

Społeczeństwo obywatelskie

1. Promocja wśród mieszkańców aktywnych postaw obywatelskich, udziału w konsultacjach społecznych, głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego, działalności w organizacjach pozarządowych.
2. Systematyczne zwiększanie środków na inicjatywy obywatelskie ( Budżet Obywatelski)
3. Przywrócenie dwóch form głosowania na Budżet Obywatelski: elektronicznej i papierowej
4. Lokal za 1 zł dla organizacji pozarządowych

Edukacja i opieka nad dziećmi

1. Standaryzacja wyposażenia miejskich placówek szkolnych i przedszkolnych
2. Modernizacja pracowni komputerowych w szkołach
3. Termomodernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta
4. Program edukacji obywatelskiej w szkołach
5. Kontynuowanie modernizacji boisk przyszkolnych
6. Zwiększenie środków na zajęcia pozalekcyjne w szkołach ( z uczniem zdolnym i słabym)
7. Organizacja parkingów przy zagórskich placówkach szkolnych i przedszkolnych ( parking przy SP 39 ul. Lubelska, Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Jagiełly, Szkoła Podstawowej Nr 9 ul. Braci Mieroszewskich, Liceum Ogólnokształcącym Nr 9)
8. Podniesienie dodatku wychowawczego i motywacyjnego dla nauczycieli.
9. Zwiększenie dodatków funkcyjnych dyrektorów szkół i przedszkoli
10. Obowiązkowe zajęcia pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych
11.Podniesienie wynagrodzeń administracji szkolnej i obsługi
12.Utworzenie drugiego żłobka na terenie Zagórza
13. Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci 3 letnich w przedszkolach
14. Tworzenie Klubów Malucha na terenie Zagórza

Gospodarka komunalna


1. Przejęcie przez miasto całej infrastruktury wodno – ściekowej i wyrównanie stawek opłat za wodę i ścieki
2. Intensyfikacja remontów ulic i chodników w dzielnicy we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi i Wspólnotami
3. Program „Ławka” – montaż ławek w ciągach pieszych
4. Budowa zatok autobusowych przy przystankach ( np. ul. Lenartowicza)
5. Rozbudowa skrzyżowania AL. Paderewskiego - ul. Lenartowicza
6. Elektryfikacja terenów zaniedbanych elektrycznie. Wymiana betonowych i bardzo wysokich słupów elektrycznych na niższe, metalowe..
7. Remont i elektryfikacja chodnika pomiędzy ul. Białostocką, a Lenartowicza do ul. Blachnickiego
Seniorzy i seniorki
1.Powstanie Sosnowieckiego Centrum Seniora
2.Klub Seniora w każdej dzielnic
3.Zwiększenie ilości miejsc w placówkach dziennej opieki nad osobami
starszymi
4.Budowa Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu
5.Orlik dla seniora – zwiększenie dostępności Orlików dla seniorów


Walka z dyskryminacją kobiet


1. Utworzenie przy prezydencie miasta Rady Kobiet – organu opiniodawczego, doradczego i konsultacyjnego działającego na rzecz równouprawnienia kobiet.

.

 

 

 


                                           

 


Aktualności

SOSNOWIEC TAŃCZY PRZECIW PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC KOBIET I DZIEWCZĄT
czytaj więcej...

RSS

 
Czy zamierzasz oddać głos w wyborach do Sejmu?


Liczba oddanych głosów: 40

Ocena strony

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 3
Łączna liczba odwiedzin od początku: 936